Dzięki korektom sieciowym, użytkownicy TPI NETpro nie muszą korzystać ze stacji bazowych na placu budowy.

Usługa sieciowego RTK jest dostępna w większości odbiorników GNSS wykorzystywanych na placu budowy, pozwalając na łatwe łączenie się z siecią korekt i wykorzystywanie jej do pracy na placu budowy.

system 3d 1system 3d 2

Dzięki pracy z siecią TPI NETpro w budownictwie można:

  • szybciej zaczynać pracę w terenie bez konieczności rozstawiania własnej bazy,
  • ograniczyć koszty inwestycyjne związane z zakupem bazy GNSS,
  • skupić się na pracy kosztem konieczności troski o własną stację bazową,
  • pracę z najwyższą precyzją,
  • zdalny dostęp do pracy użytkownika w każdym miejscu logowania.