Ten dział będzie na bieżąco aktualizowany w razie pojawienia się kolejnych często zadawanych pytań.

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2016

 

1. Jakie strumienie poprawek czasu rzeczywistego dostępne są w sieci TPI NETpro

Posiadając ważny login dostępowy do sieci TPI NETpro użytkownik może połączyć się z jednym z pięciu strumieni:

- DGNSS – poprawki te przeznaczone są dla odbiorników jednoczęstotliwościowych (tzw. GIS) korzystając z tego strumienia użytkownik uzyskuje dokładności decymetrowe

- NET_RTCM23 oraz NET_RTCM3 – są to strumienie poprawek przeznaczone dla odbiorników dwuczęstotliwościowych (tzw. RTK). Po połączeniu z jednym z tych strumieni użytkownik wykonuje pomiary względem wirtualnej stacji referencyjnej umieszczonej w pobliżu miejsc wykonywania pomiarów. Zapewnia to użytkownikowi uzyskanie najlepszych dokładności pomiarowych. Strumień NET_RTCM23 różni się od NET_RTCM3 sposobem kodowania wiadomości przesyłanych z sieci do odbiornika. W przypadku starszych odbiorników GNSS zaleca się korzystać ze strumienia NET_RTCM23

- RTK_RTCM23 oraz RTK_RTCM3 – są to strumienie poprawek przeznaczone dla odbiorników dwuczęstotliwościowych (tzw. RTK). Po połączeniu z jednym z tych strumieni użytkownik wykonuje pomiar względem najbliższej fizycznej stacji referencyjnej. Wybór stacji dokonywany jest przez system tak, aby odległość pomiędzy odbiornikiem ruchomym a stacją referencyjną była jak najmniejsza. Korzystanie z tych strumieni zaleca się w przypadku wystąpienia dużych zaburzeń jonosferycznych. Strumień RTK_RTCM23 różni się od RTK_RTCM3 sposobem kodowania wiadomości przesyłanych z sieci do odbiornika. W przypadku starszych odbiorników GNSS zaleca się korzystać ze strumienia RTK_RTCM23

Wszystkie strumienie poprawek zapewniają dostęp do poprawek dla satelitów GPS oraz GLONASS


2. Dla kogo przeznaczony jest abonament TPI NETpro – DGPS

Abonament TPI NETpro – DGPS jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników posiadających odbiornik klasy GIS (zazwyczaj są to odbiorniki jednoczęstotliwościowe – tak zwane L1). Posiadając taki login po połączeniu z siecią łączymy się ze strumieniem o nazwie DGNSS. W przypadku wykorzystanie tego strumienia poprawek i odbiorników jednoczęstotliwościowych można osiągnąć dokładności na poziomie pojedynczych decymetrów.

 

3. Nie pamiętam swojego hasła, jak mogę je zmienić?

Aby zmienić hasło do swojego konta zakupowego na nowe postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- kliknij KUP DOSTĘP,

- wybierz abonament, który chcesz kupić i kliknij KUP ABONAMENT,

- po wyświetleniu się panelu logowania lub rejestracji, pod przyciskiem ZALOGUJ kliknij w link NIE PAMIĘTASZ HASŁA?

TPI NETpro 2 23012015

- na wyświetlonej podstronie w panelu adres e - mail wpisz swój adres e - mail oraz przepisz kod zabezpieczający z wyświetlonego obrazka i kliknij WYŚLIJ,

TPI NETpro 3 23012015

- na e - mail`a, którego podałeś w powyższym polu otrzymasz wiadomość z kodem weryfikacyjnym i linkiem w który należy kliknąć,

TPI NETpro 4 23012015

- po kliknięciu w link i pojawieniu się podstrony w polu użytkownik wpisz swój adres e - mail i kliknij WYŚLIJ,

TPI NETpro 5 23012015

- wpisz nowa hasło i kliknij WYŚLIJ.

TPI NETpro 6 23012015

 

Teraz już możesz się zalogować przy użyciu swojego adresu e - mail i nowego hasła.

 

4. Jak mogę edytować moje dane?

Aby edytować dane postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 

- kliknij KUP DOSTĘP,

- wybierz abonament, który chcesz kupić i kliknij KUP ABONAMENT,

- po wyświetleniu się panelu logowania lub rejestracji, wpisz swój adres e - mail oraz hasło i kliknij ZALOGUJ,

- przy wyświetlonych danych wyświetli się ikonka i przycisk EDYTUJ, aby edytować dane kliknij w ten przycisk,

TPI NETpro 8 23012015

- w panelu, który się pojawi edytuj dane i kliknij ok.

 

5. Nie mogę się zalogować na moje konto zakupowe w TPI NETpro, co mam zrobić?

Wszystkie konta zakładane przed 15.12.2014 czyli przed wprowadzeniem nowej strony TPI NETpro zostały zdezaktywowane. Aby dokonać zakupu skorzystaj z rejestracji. Przy kolejnym zakupie będziesz już mógł zalogować się na swoje konto.

 

 

6. Jak postępować przy zakupie abonamentu gdy posiadam więcej niż jeden odbiornik GNSS?

W obecnej wersji systemu do jednego konta czyli adresu E - mail domyślnie jest przypisany jeden odbiornik satelitarny o parametrach podanych w czasie rejestracji. W przypadku posiadania więcej niż jednego odbiornika GNSS istnieje możliwość zmiany parametrów odbiornika w czasie dokonywania zakupów (bez konieczności zakładania dodatkowego konta). W celu dokonania zmiany parametrów odbiornika GNSS (model i numer seryjny) proszę zapoznać się z pytaniem Jak mogę edytować moje dane?

 

 

7. Jak łączyć obserwacje zapisanych w plikach RINEX?

Obserwacje GNSS wykonywane na stacjach referencyjnych zapisywane są zazwyczaj w plikach zawierających dane z 1 godziny pomiaru. W nazwach tych plików zapisana jest informacja o miejscu i dacie wykonania obserwacji. Umożliwia to łatwe zarządzanie danymi. Rozwiązanie to wymusza konieczność łączenia godzinnych obserwacji w większe (dłuższe) pakiety.

Łączenie obserwacji za pomocą programu TEQC.

Program TEQC jest narzędziem pozwalającym na wykonywanie operacji na plikach zawierających dane GNSS. Pełną dokumentację programu można znaleźć pod adresem http://www.unavco.org/software/data-processing/teqc/teqc.html. Jeśli chcemy połączyć ze sobą pliki obserwacyjne rinex powinniśmy wydać następujące polecenie:
teqc.exe PlikDanych1 PlikDanych2 ..... PlikN >PlikWyników,
gdzie PlikDanychX - jest plikiem zawierającym godzinne obserwacje RINEX. W praktyce polecenie to może wyglądać w następujący sposób:
C:\Users\tpi\Desktop>teqc wars091a.15o wars091b.15o >wars091.15o.

Łączenie obserwacji za pomocą Topcon Magnet Tools.

Po wczytaniu obserwacji zaznaczamy je klikając kolejne obserwacje przy wciśniętym na klawiaturze przycisku a następnie prawym klawiszem myszy otwieramy podręczne okno i wybieramy funkcję "Merge".

 

 

 

8. Jak sprawdzić datę ważności loginu TPI NETpro?

Wykonaj poniższe czynności aby sprawdzić datę ważności loginu TPI NETpro:

- zaloguj się do serwisu TopNET Live, pod adresem https://rtk.topnetlive.com. Nazwa użytkownika i hasło są takie same, jakie służą do skonfigurowania połączenia w zestawie terenowy, dane te zostały przesłane drogą mailową w momencie aktywacji konta,
- zalogowanie skutkuje wyświetleniem „Profilu użytkownika”,
- w tabeli, w sekcji Aktualne subskrypcje zapisano dane dotyczące terminu ważności konta. Odbiór poprawek z sieci TPI NETpro będzie możliwy od daty Aktywacji do daty Końca.

 

 

 

9. Jak mogę zamówić login z konkretnym terminem jego uaktywnienia?

Informację z jakim dniem login ma być aktywny proszę wpisać w polu komentarz.

 

 

10. Nie mogę zalogować się na podstronę pobierz dane statyczne, co mam zrobić?

Jeżeli dokonywałeś zakupu abonamentu przed 15.12.2014 czyli przed wprowadzeniem nowej strony TPI NETpro, aby pobrać dane statyczne skontaktuj się ze wsparciem, nr tel.: +48 (22) 632 91 40.

 

11. Jak sprawdzić ilość czasu połączeń dla loginów o ograniczeniach godzinowych?

Użytkownicy korzystający z abonamentów godzinowych, takich jak abonament 115+10h lub abonament specjalny 115h mają 1 rok kalendarzowy na wykorzystanie odpowiednio 125 i 115 godzin połączenia do sieci TPI NETpro w celu odbioru poprawek do pomiarów RTK.

Zaloguje się do serwisu TopNET Live zgodnie z czynnościami opisanymi w punkcie 8.

Profil użytkownika w sekcji Aktywne subskrypcje zawiera pola Wykorzystane oraz Pozostałe, które określają odpowiednio łączny czas połączeń zrealizowanych oraz pozostały czas połączeń do odbioru poprawek.

Ze względu na zliczanie czasu połączenia, zalecane jest odłączenie od sieci poprawek jeżeli np.: z jednej roboty jedziemy od razu na następną, tak aby czas połączenia nie był liczony kiedy stoimy w korku drogowym.