TPI NETpro to pierwsza ogólnopolska sieć stacji referencyjnych GPS/GLONASS udostępniająca korekty do pomiarów GNSS w czasie rzeczywistym.


Sieć zbudowana jest dla klientów firmy TPI. TPI NETpro jest częścią światowej sieci TopNET Live tworzonej przez firmę Topcon. System TopNET Live dostępny między innymi jest w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Dania, Włochy.

TPI NETpro udostępnia poprawki sieciowe RTK zarówno do systemu GPS jak i GLONASS. Wykorzystanie najnowszych odbiorników, anten oraz oprogramowania do generowania korekt umożliwia działanie z dwoma systemami GNSS. Co więcej, system jest przygotowany do pracy z będącym w trakcie tworzenia europejskim systemem GALILEO. Praca z korektami GNSS znacząco podnosi niezawodność pomiaru, jak również jego dokładność.

W sieci TPI NETpro działa łącznie 136 stacji referencyjnych, w tym 117 stacji równomiernie rozmieszczonych na terenie całego kraju. Dodatkowo do naszego systemu włączyliśmy 19 zagranicznych stacji zlokalizowanych na terenie Czech (9 stacji), Ukrainy (7 stacji) i Niemiec (3 stacje) aby poprawić pracę odbiorników na terenach przygranicznych. Planujemy włączanie do sieci kolejnych stacji z krajów sąsiednich.