mgr inż. Artur Malczewski - Kierownik Działu

 

  • Tel.: +48 (22) 632 91 40
  • E - mail:

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Geodezji i Kartografii – specjalizacja Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa). Od 2012 roku sprawuje techniczny nadzór nad pracą sieci TPI NETpro. Wieloletnie doświadczenie w Dziale Wsparcia Technicznego TPI, udział w licznych zagranicznych szkoleniach organizowanych przez markę TOPCON, przeprowadzone wdrożenia i projekty dostarczyły najwyższych kompetencji na temat rozwiązań związanych z pomiarami tachimetrycznymi, pomiarami i opracowaniem danych ze skaningu laserowego jak i rozwiązań fotogrametrycznych. Dzięki zdobytym umiejętnościom w 2011 roku uczestniczył w 3 miesięcznej wyprawie naukowej na Spitsbergenie, gdzie w ekstremalnych warunkach klimatycznych testował sprzęt pomiarowy TOPCON. Współuczestnik i organizator wielu szkoleń technicznych TPI oraz wszystkich edycji Szkoły Pomiarów TPI.

 

 

 

mgr inż. Paweł Borecki - Inżynier Wsparcia Technicznego

  • Tel.: +48 (22) 632 91 40
  • E - mail:

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Geodezji i Kartografii). Od 1991 roku odpowiedzialny za wdrożenia nowoczesnych rozwiązań pomiarowych w TPI. W latach 2007-2012 tworzył i nadzorował pracą sieci TPI-NET, a od 2012 roku sprawuje techniczny nadzór nad pracą TPI NETpro. Wieloletnie doświadczenie w Dziale Wsparcia Technicznego TPI, udział w licznych zagranicznych szkoleniach oraz udział w wdrożeniach i projektach budowlanych dostarczyły najwyższych kompetencji na temat rozwiązań związanych z systemami sterowania maszyn i tworzenia projektów 3D.

 

 

 

Łukasz Piecyk - Instalator stacji sieci TPI-NET i TPI NETpro

  • Tel. kom.: +48 694 459 747
  • E - mail:

Szkolenia zagraniczne w Topconie związane z systemami sterowania maszyn jak i wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas wdrożeń w kraju i zagranicą dają pewność, że poradzi sobie z każdym nietypowym tematem jak i z instalacją na każdym typie maszyny.