Wybierz na mapie stację, która Cię interesuje.

Stacje, które nie są przyjęte do zasobu, nie są uwzględniane przy wyliczaniu poprawki powierzchniowej.

- stacja przyjęta do zasobu. - stacja jeszcze nieprzyjęta do zasobu.