Wykorzystanie sieci TPI NETpro w rolnictwie precyzyjnym umożliwia wyeliminowanie konieczności stawiania własnej stacji bazowej.

Z kolei dokładności zapewniane przez korektu sieciowe pozwalają na zredukowanie strat wynikających z nieprecyzyjnego nawożenia, siania oraz pomagają osiągnąć wzrost efektywności w czasie żniw.

Wykorzystanie poprawek sieciowych TPI NETpro w połączeniu z systemami rolnictwa precyzyjnego firmy Topcon pozwala na osiągnięcie dokładności rzędu pojedynczych centymetrów w pracach prowadzonych na polu!

agri 1agri 2

Praca z siecią TPI NETpro wykorzystywaną w rolnictwie precyzyjnym oferuje:

  • sezonowy dostęp do sieci – w zależności od zastosowania,
  • natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez konieczności rozstawiania własnej stacji bazowej GNSS,
  • ograniczenie kosztów związanych z zakupem własnej bazy,
  • wysoką precyzję rzędu pojedynczych centymetrów,
  • zdalny dostęp do pracy użytkownika w miejscu logowania.