Sieć TPI NETpro jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników odbiorników przeznaczonych dla rozwiązań GIS.

Osoby mające dostęp do sieci otrzymują możliwość pracy z dokładnością – w zależności od posiadanego sprzętu – rzędu pojedynczych metrów lub decymetrów. Sieć TPI NETpro pozwala na pracę z aplikacjami czasu rzeczywistego do tworzenia systemów GIS, zbierania danych geolokalizacyjnych i tworzenia baz danych GIS. Korekty DGNSS pozwalają w łatwy sposób podnieść dokładności w wykonywanej pracy.

teslatesla 2

Sieć TPI NETpro dla użytkowników GIS pozwala na:

  • dokładne i efektywne zbieranie danych,
  • tworzenie systemów w czasie rzeczywistym bez konieczności opracowywania danych w postprocessingu,
  • brak konieczności stosowania własnych stacji referencyjnych,
  • jeden poziom dokładności dla wszystkich opracowywanych obiektów,
  • zdalny dostęp do zarządzania kontem użytkownika.