Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu oraz w celu analizy ruchu na stronie. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Opis systemu

Sieć TPI NETpro składa się ze 141 stacji referencyjnych rozmieszczonych równomiernie na terenie Polski oraz na terenach przygranicznych. Jest to pierwszy w kraju ogólnopolski system udostępniający korekty do pomiarów GNSS w czterech systemach GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou.

Dane rejestrowane przez stacje referencyjne są przetwarzane przez oprogramowanie TopNET, następnie zaś na ich podstawie generowane są korekty do pomiarów GNSS w czasie rzeczywistym.


Dla użytkowników sieci TPI NETpro udostępnionych jest 7 rodzajów poprawek:


Dokładność pozycjonowania
poziomego oraz pionowego:

DGNSS

±0,30 m

RTK RTCM 2.3

± 0,03 m dla współrzędnych poziomych i ± 0,05 m dla wysokości

RTK RTCM 3.0

± 0,03 m dla współrzędnych poziomych i ± 0,05 m dla wysokości

NET RTCM 2.3

± 0,03 m dla współrzędnych poziomych i ± 0,05 m dla wysokości

NET RTCM 3.0

± 0,03 m dla współrzędnych poziomych i ± 0,05 m dla wysokości

NET MSM5 3.2

± 0,03 m dla współrzędnych poziomych i ± 0,05 m dla wysokości

RTK MSM5 3.2

± 0,03 m dla współrzędnych poziomych i ± 0,05 m dla wysokości

 

DGNSS – poprawki te przeznaczone są dla odbiorników jednoczęstotliwościowych (tzw. GIS) korzystając z tego strumienia użytkownik uzyskuje dokładności decymetrowe;

RTK_RTCM23 oraz RTK_RTCM3 – są to strumienie poprawek przeznaczone dla odbiorników dwuczęstotliwościowych (tzw. RTK). Po połączeniu z jednym z tych strumieni użytkownik wykonuje pomiar względem najbliższej fizycznej stacji referencyjnej. Wybór stacji dokonywany jest przez system tak, aby odległość pomiędzy odbiornikiem ruchomym a stacją referencyjną była jak najmniejsza. Korzystanie z tych strumieni zaleca się w przypadku wystąpienia dużych zaburzeń jonosferycznych. Strumień RTK_RTCM23 różni się od RTK_RTCM3 sposobem kodowania wiadomości przesyłanych z sieci do odbiornika. W przypadku starszych odbiorników GNSS zaleca się korzystać ze strumienia RTK_RTCM23

NET_RTCM23 oraz NET_RTCM3 – są to strumienie poprawek przeznaczone dla odbiorników dwuczęstotliwościowych (tzw. RTK). Po połączeniu z jednym z tych strumieni odbiornik wykonuje pomiary względem wirtualnej stacji referencyjnej umieszczonej w pobliżu miejsc wykonywania pomiarów. Zapewnia to użytkownikowi uzyskanie najlepszych dokładności pomiarowych. Strumień NET_RTCM23 różni się od NET_RTCM3 sposobem kodowania wiadomości przesyłanych z sieci do odbiornika. W przypadku starszych odbiorników GNSS zaleca się korzystać ze strumienia NET_RTCM23

Wszystkie ww. strumienie zapewniają dostęp do poprawek dla satelitów GPS oraz GLONASS

NET_MSM5 ORAZ RTK_MSM5 to strumienie poprawek przeznaczone dla odbiorników czterosystemowych śledzących sygnały GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou.

Aby połączyć się z sererem NTRIP systemu TPI NETpro, należy odpowiednio skonfigurować swój odbiornik.

Serwer NTRIP dostępny jest pod adresem
rtk.topnetlive.com:2101
bądź pod adresem IP
88.86.116.1:2101

Dostęp do serwera NTRIP możliwy jest jedynie po podaniu loginu i hasła użytkownika.

TopNET Live Manager

Serwis TopNET Live Manager (w skrócie TLM) umożliwia każdemu użytkownikowi sieci TPI NETpro, oprócz dostępu do poprawek, także możliwość administrowania swoim kontem.

Pozwala to użytkownikowi na sprawdzenie:

  • dostępności stacji referencyjnych w rejonie pomiaru,
  • stanu jonosfery w trakcie pomiaru,
  • historii połączeń z serwerem NTRIP,
  • jakości rozwiązań przy połączeniach z serwerem NTRIP,
  • liczby połączeń, ilości przesłanych danych, czasu połączeń z serwerem NTRIP,
  • sprawdzenie oraz zmianę hasła do serwera NTRIP.

Dodatkowo, w przypadku firm posiadających więcej niż jedną subskrypcję, istnieje możliwość sprawdzania wyżej wymienionych danych dla wszystkich użytkowników przydzielonych danej firmie.

Aby zalogować się do systemu TLM, należy wejść na stronę rtk.topnetlive.com, podać login użytkownika (taki sam jak dla logowania do serwera NTRIP) oraz hasło (przesłane użytkownikowi w mailu potwierdzającym rejestrację).

 

Newsletter